MENGIKUTI JEJAK KRISTUS Taat Seperti Kristus
Baca:  Filipi 2:1-11

"Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib."  Filipi 2:8

Mengikuti jejak Kristus berarti meneladani ketaatanNya melakukan kehendak Bapa.  Yesus teladan utama dalam hal ketaatan.  Dia berkata,  "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya."  (Yohanes 4:34).

     Ketika dihadapkan pada cawan penderitaan Yesus berkata,  "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."  (Matius 26:39).  Bagi Yesus melakukan kehendak Bapa adalah yang terutama dan melebihi segala-galanya.  Itulah sebabnya rasul Paulus menasihati kita,  "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia."  (Filipi 2:5-7).  Karena ketaatan-Nya maka  "...Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,"  (Filipi 2:9).

     Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang taat, bukan taat yang setengah-setengah atau taat secara musiman, melainkan taat secara total di segala keadaan.  Seringkali kita baru mau taat ketika kita sedang baik dan tidak ada masalah:  diberkati, disembuhkan, usaha lancar atau saat sedang mood saja.  Begitu ada masalah:  penderitaan, krisis, sakit, susah dan mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakkan secepat kilat kita pun berubah sikap, tidak lagi mau taat kepada Tuhan:  ogah-ogahan berdoa, malas baca Alkitab, malas melayani dan malah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena kita merasa kecewa kepada Tuhan.

     Ketaatan berkaitan dengan hati hamba.  Tugas utama hamba adalah taat melakukan semua kehendak tuannya.  Jadi  mari kita berkata,  "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan."  (Lukas 17:10).

Tuhan Yesus rela menjadi hamba dan taat kepada Bapa supaya kita pun meneladani Dia!
MENGIKUTI JEJAK KRISTUS Taat Seperti Kristus MENGIKUTI JEJAK KRISTUS Taat Seperti Kristus Reviewed by Alfa on Juli 19, 2018 Rating: 5