HUBUNGAN SEBAB AKIBAT FIRMAN DAN BERKAT HUBUNGAN SEBAB AKIBAT FIRMAN DAN BERKAT Reviewed by Alfa on Agustus 28, 2017 Rating: 5
Rut, Ketaatan Mendatangkan Upah Rut, Ketaatan Mendatangkan Upah Reviewed by Alfa on Agustus 28, 2017 Rating: 5
RUT, Iman di Persimpangan RUT, Iman di Persimpangan Reviewed by Alfa on Agustus 27, 2017 Rating: 5
RUT, Pribadi Yang Setia RUT, Pribadi Yang Setia Reviewed by Alfa on Agustus 25, 2017 Rating: 5
Mengejar Harta Rohani 2 Mengejar Harta Rohani 2 Reviewed by Alfa on Agustus 25, 2017 Rating: 5
Mengejar Harta Rohani Mengejar Harta Rohani Reviewed by Alfa on Agustus 24, 2017 Rating: 5
Istimewa Dimata TUHAN Istimewa Dimata TUHAN Reviewed by Alfa on Agustus 24, 2017 Rating: 5
KRISTEN RAJAWALI: Fokus dan Setia Meski Diproses KRISTEN RAJAWALI: Fokus dan Setia Meski Diproses Reviewed by Alfa on Agustus 23, 2017 Rating: 5
KRISTEN RAJAWALI Memiliki Semangat Tinggi KRISTEN RAJAWALI Memiliki Semangat Tinggi Reviewed by Alfa on Agustus 23, 2017 Rating: 5
KRISTEN RAJAWALI: Selalu Terbang Tinggi KRISTEN RAJAWALI: Selalu Terbang Tinggi Reviewed by Alfa on Agustus 21, 2017 Rating: 5
Baca:  1 Tawarikh 21:18-30 "Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi TUHAN, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan ...
Penyesalan Daud Penyesalan Daud Reviewed by Alfa on Agustus 21, 2017 Rating: 5
ABRAHAM: Membangun Mezbah ABRAHAM: Membangun Mezbah Reviewed by Alfa on Agustus 19, 2017 Rating: 5
ABRAHAM: Mengalami Berkat Tuhan ABRAHAM: Mengalami Berkat Tuhan Reviewed by Alfa on Agustus 19, 2017 Rating: 5
Penyesalan DAUD Penyesalan DAUD Reviewed by Alfa on Agustus 19, 2017 Rating: 5
BERSUKA DALAM TUHAN | Lagu Rohani Video Lirik BERSUKA DALAM TUHAN | Lagu Rohani Video Lirik Reviewed by Alfa on Agustus 19, 2017 Rating: 5
Baca:  1 Tawarikh 21:1-17 "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersyeba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu j...
Kesombongan DAUD Kesombongan DAUD Reviewed by Alfa on Agustus 18, 2017 Rating: 5
Baca:  Keluaran 3:1-22 "Tetapi Musa berkata kepada Allah: "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa oran...
Hati Yang Rela Hati Yang Rela Reviewed by Alfa on Agustus 18, 2017 Rating: 5
Tuhan Adalah Sumber Kehidupan Tuhan Adalah Sumber Kehidupan Reviewed by Alfa on Agustus 15, 2017 Rating: 5
CARILAH TUHAN SELAGI DAPAT DITEMUI CARILAH TUHAN SELAGI DAPAT DITEMUI Reviewed by Alfa on Agustus 15, 2017 Rating: 5
HATI YANG MENGASIHI: Dasar Pelayanan HATI YANG MENGASIHI: Dasar Pelayanan Reviewed by Alfa on Agustus 15, 2017 Rating: 5
Baca:  Filipi 1:3-11 "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian,&...
Kasih Mula Mula Kasih Mula Mula Reviewed by Alfa on Agustus 15, 2017 Rating: 5
Baca:  Yosua 14:6-15 "...ia tetap mengikuti TUHAN, Allah Israel, dengan sepenuh hati."  Yosua 14:14 Seberapa konsisten kita meng...
Bermuatan Kasih Bermuatan Kasih Reviewed by Alfa on Agustus 09, 2017 Rating: 5
MENCARI YESUS: Kasih dan Kerinduan MENCARI YESUS: Kasih dan Kerinduan Reviewed by Alfa on Agustus 09, 2017 Rating: 5
MENCARI YESUS: Bukan Ikut-ikutan MENCARI YESUS: Bukan Ikut-ikutan Reviewed by Alfa on Agustus 08, 2017 Rating: 5
Baca:  Yohanes 6:22-24 "Ketika orang banyak melihat, bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-murid-Nya juga tidak, mereka naik ke pera...
Mencari Yesus Mencari Yesus Reviewed by Alfa on Agustus 07, 2017 Rating: 5
PERCAYA TUHAN: Setia Menantikan Dia PERCAYA TUHAN: Setia Menantikan Dia Reviewed by Alfa on Agustus 03, 2017 Rating: 5
MASALAH: Melatih Kepekaan Rohani MASALAH: Melatih Kepekaan Rohani Reviewed by Alfa on Agustus 03, 2017 Rating: 5
IMAN: Firman yang Dipraktekkan IMAN: Firman yang Dipraktekkan Reviewed by Alfa on Agustus 03, 2017 Rating: 5
MASALAH: Proses Pembentukan MASALAH: Proses Pembentukan Reviewed by Alfa on Agustus 02, 2017 Rating: 5
IMAN: Dasar Menghadapi Masalah IMAN: Dasar Menghadapi Masalah Reviewed by Alfa on Agustus 02, 2017 Rating: 5